Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Uchwała.Projekt. - łowisko (PDF, 452.43Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-06-12 projekt uchwały
2 Uchwała WPF Ostateczna z 12.06.2024 (PDF, 3.56Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-06-12 projekt uchwały
3 Uchwała Budżet Ostateczna z 12.06.2024 (PDF, 1.03Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-06-12 projekt uchwały
4 Regulamin wynagradzania nauczycieli (PDF, 534.72Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-06-12 projekt uchwały
5 9. Projekt uchwały - powołanie komisji konkursowej SP ZOZ - 06.2024 (PDF, 330.54Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-06-11 projekt uchwały
6 14. Projekt uchwały - zmiana uchwały - zasady udzielenia dotacji zabytki (PDF, 330.16Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-06-11 projekt uchwały
7 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom (PDF, 2.15Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-06-03 projekt uchwały
8 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne (PDF, 578.58Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-06-03 projekt uchwały
9 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (PDF, 476.22Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-06-03 projekt uchwały
10 RAPORT (PDF, 5.86Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-31 informacja
11 Uchwała Nr 6_Kr_2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej (PDF, 104.74Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-29 projekt uchwały
12 3. Rachunek zysków i strat (PDF, 142.92Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 informacja
13 4. Zestawienie zmian w funduszu (PDF, 131.62Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 informacja
14 2. Bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego (PDF, 168.07Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 informacja
15 1. Bilas wykonania budżetu gminy (PDF, 133.32Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 informacja
16 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego SPZOZ-Przychodnia w Łabiszynie (PDF, 496.53Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 projekt uchwały
17 6. Projekt uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (PDF, 1.38Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 projekt uchwały
18 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna (PDF, 550.36Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 projekt uchwały
19 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2023 rok (PDF, 493.10Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 projekt uchwały
20 Protokół 1_2024 Komisji Rewizyjnej - opinia o wykonaniu budżetu za 2023r (PDF, 4.18Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 protokół
21 Uchwała Nr 10_S_2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej (PDF, 110.10Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 uchwała
22 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia (PDF, 6.02Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 sprawozdanie
23 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufania (PDF, 473.45Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-05-28 projekt uchwały
24 Projekt uchwały - wybór Przewodniczącego (PDF, 430.11Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-04-30 projekt uchwały
25 Projekt uchwały - wybór wiceprzewodniczących (PDF, 449.32Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie
2024-04-30 projekt uchwały