Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Łabiszyn

Komisja ds. gospodarczych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. gospodarczych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr I/7/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. gospodarczych oraz wyboru jej Przewodniczącego

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

a) opiniowanie projektu budżetu Gminy oraz zmian w budżecie;
b) opiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości podatków i opłat lokalnych;
c) analiza wyników finansowych jednostek organizacyjnych Gminy;
d) opiniowanie inwestycji gminnych;
e) wnioskowanie w sprawach procedury uchwalania budżetu;
f) sprawy ładu przestrzennego, remontów gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, transportu zbiorowego oraz targowisk;
g) sprawy gospodarki nieruchomościami, wodociągów i kanalizacji oraz zaopatrzenia w wodę;
h) sprawy ochrony środowiska, przyrody oraz gospodarki wodnej;
i) sprawy usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
j) sprawy zieleni gminnej i zadrzewień;
k) sprawy rolnictwa i współpracy z sołectwami.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mohamed AL SRAG członek
Ryszard Lisiewski członek
Ewa Milczek 0przewodniczący
Magdalena Siluk członek